Τα νέας γενιάς convenience stores KIOSKY'S ONE STOP ALL, αλλάζουν τα δεδομένα της μικρής λιανικής και στο franchising, προσφέροντας λύσεις ευκολίας όχι μόνο στους πελάτες αλλά και στους μελλοντικούς συνεργάτες, ακολουθώντας πρότυπα διεθνών προδιαγραφών. Τέσσερα νέα...